۶شهریور

دولت روحانی مردم را ورشکسته می‌کند تا کسری بودجه خود را جبران کند

محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه طی هفته جاری اعلام کرد درآمد‌های نفتی مورد انتظار دولت در سال ۹۹ چندان متحقق نشده است. کاهش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفتی و غیرنفتی، از سوی مسئولان دیگر نیز در هفته‌های گذشته مطرح شده است. در شرایطی که درآمدهای کشور کاهش پیدا کرده، رکود ناشی از کُرونا نیز در اقتصاد ایران بیش از پیش نمایان شده است. با اینهمه، دولت همچنان وعده‌هایی از گشایش به مردم می‌دهد اما کارشناسان ماه‌های پیش‌ رو را برای اقتصاد کشور بسیار سخت ارزیابی می‌کنند.

© Copyright 2020 دکتر حسن منصور